De Golden Raand


Per 1 augustus 2015 is kinderboerderij de Beestenborg een samenwerkingsverband aangegaan met zorgboerderij de Golden Raand uit Noordwolde. De periode daaraan voorafgaand heeft het bestuur van de Beestenborg diverse mogelijkheden afgewogen om een langdurige oplossing voor het dagelijks beheerprobleem te vinden. De enige mogelijke oplossing, in de visie van het bestuur, was een samenwerking aangaan met een zorgorganisatie. 


Er is toen gezocht naar een goede, betrouwbare partner. Het bestuur is unaniem van mening dat zorgboerderij de Golden Raand heel goed past bij de Beestenborg. De Golden Raand heeft veel ervaring met zorg voor dieren op hun boerderijen, het hertenkamp in Bedum en enkele andere locaties. Het belangrijkste is dat het bestuur van de Beestenborg heel veel vertrouwen heeft in een goede samenwerking met de Golden Raand en daarom ook enorm blij is met deze partner. Met de Golden Raand zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. 

De zorgbegeleider van de Golden Raand is de dagelijks beheerder op de boerderij. Deze is verantwoordelijk voor de aansturing van de dagelijkse werkzaamheden bij de dierzorg, het terrein en het gebouw. Van groot belang is dat de rol van de huidige vrijwilligers grotendeels hetzelfde blijft. De cliënten van de Golden Raand zullen veel van de ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten. De weekvoerders hebben daardoor meer tijd voor het voeren en dierzorg en de vrijwilligers in de service hebben straks meer tijd voor contact met de bezoekers en/of andere activiteiten. Natuurlijk werken de vrijwilligers die dat willen ook heel nauw samen met de cliënten van de Golden Raand. Het bestuur van de Beestenborg denkt met deze constructie het voortbestaan van de kinderboerderij en speeltuin voor langere tijd te hebben gewaarborgd. Belangrijk om te melden is dat de Beestenborg als zelfstandige organisatie zal blijven bestaan en het bestuur van de vereniging de eindverantwoording houdt. In eerste instantie was er een proefperiode afgesproken van een half jaar. Deze is per maart 2016 omgezet in een definitieve samenwerking voor onbepaalde tijd. Meer informatie over de Golden Raand en haar activiteiten kun je vinden op: www.goldenraand.com